معرفی دفتر نظارت

 

دفتر نظارت و ارزشیابی از نظر چارت تشکیلاتی جزو واحدهای وابسته به حوزه ریاست دانشگاه بوده و زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه فعالیت می نماید. دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه در تاریخ 72/5/11 فعالیت اصلی خود را رسما شروع کرد. لازم بذکر است قبل از این تاریخ با توجه به تاسیس دانشگاه در سال 1368 وظایف این دفتر زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه و توسط اداره آموزش انجام می گرفت. ماموریت اصلی این دفتر بطور کلی تحقق اهداف شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و در نهایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد، بنابراین کلیه برنامه های این دفتر قبلا در شورای نظارت و ارزشیابی دانشگاه طرح و پس از بررسی های لازم، تصویب و جهت اجرا به دفتر نظارت محول می شوند.

لازم به یادآوری است که دبیر شورای نظارت و ارزیابی مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی می باشند.

 دفتر نظارت و ارزشیابی در حال حاضر در ساختمان مرکزی دانشگاه مستقر می باشد. تلفن دفتر 04123458238 می باشد.

وظایف:

  1. اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی موسسه(دانشگاه)
  2. ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در موسسه به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز
  3. تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  4. همکاری با گروهای اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت علوم
  5. ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه با دفتر نظارت و ارزیابی وزارت

مدیریت دفتر نظارت و ارزشیابی
دکتر ایلدار صادقی

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی از دانشگاه تبریز و عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه
تاریخ انتصاب: آذر ماه 1381
تلفن: 04123458238 و 04123459056

پست الکترونیکی: esadeqi@sut.ac.ir , Nezarat@sut.ac.ir

 

کارشناس دفتر نظارت و ارزشیابی
علی جنابی میلانی

سوابق تحصیلی: لیسانس اصلاح و تربیت
تارخ انتصاب: 1377
تلفن: 04123458238

پست الکترونیکی: Nezarat@sut.ac.ir

 

مدیران قبلی دفتر نظارت و ارزشیابی

 

جناب آقای دکتر سعید نیک مهر- از تاریخ 72/5/11 تا تاریخ 72/11/2

جناب آقای مهندس رسول کاظم زاده- از تاریخ 72/11/3 تا تاریخ 77/12/25

جناب آقای دکتر محمد حسین صداقی- از تاریخ 77/12/26 تا تاریخ 88/1/1


از تاریخ 81/1/1 تا تاریخ 81/10/19 امورات دفتر زیر نظر آقای دکتر فرزان قالیچی معاونت آموزشی انجام می گردید.
جناب آقای دکتر ایلدار صادقی از تاریخ 81/10/20 مدیریت این دفتر را بر عهده دارند و در این دوره فعالیت های جدید دفتر نظارت و ارزشیابی شروع شده است. لازم به ذکر است با توجه به جدید التاسیس بودن دانشگاه قبل از این دوره عمده فعالیت دفتر نظارت در زمینه ارزیابی آموزشی اساتید و ارزیابی سالانه کارکنان دانشگاه بود.
در حال حاضر هماهنگی تشکیل و تنظیم دستور جلسات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه که دبیری این شورا بر عهده مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی می باشد انجام می گیرد و بعد از برگزاری جلسات با تهیه صورت جلسات و تنظیم آن موارد لازم الاجرا به واحدهای ذیربط ارجاع و پیگیری های لازم جهت اجرای کامل و صحیح مفاد صورت جلسات توسط این دفتر انجام می گیرد.
لازم به ذکر است تشکیل و برگزاری جلسه مدیران و نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها نیز توسط این دفتر انجام می گیرد.
در اینجا جا دارد از حمایتها و زحمات بیدریغ ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم، روسای محترم دانشکده ها، مدیران محترم واحدها که به نوعی از انحا در انجام وظایف و ماموریتها، همیشه این دفتر را پشتیبانی نموده اند و همچنین از کلیه پرسنل دانشگاه که هماهنگی و همکاریهای لازم را در انجام امورات مختلف با این دفتر مبذول داشته اند کمال تشکر و قدردانی را بعمل می آوریم.


دفتر نظارت و ارزشیابی همواره منتظر دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات و شکایات کلیه پرسنل دانشگاه اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان و سایر ارباب رجوع محترم می باشد.

: شماره دانشجویی
: شماره شناسنامه
Copyright © 2009-2010 Sahand University of Technology. Desgin and Script: B.Fuladpanje